Disclaimer

Er wordt getracht om deze website met de grootste inspanning juist te houden en te onderhouden binnen de mogelijkheden van ons kunnen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid door mogelijke onjuistheden of gevolgen voortvloeiende uit het gebruik, lezen of andere toepassingen van de informatie in deze website.


Laatst veranderd: 2013 04 15